Informacja dla Akcjonariuszy Spółki o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla Akcjonariuszy Spółki o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...