DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA

DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Chmielna 21 lokal 22 B, 00-021 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000111041, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla...

Informacja dla Akcjonariuszy

W związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i koniecznością dokonania zgłoszenia do tego rejestru, Zarząd spółki Dom Towarowy BRACIA JABŁKOWSCY Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, o numerze KRS: 0000111041, zwraca się do wszystkich...