Polityka prywatności

1. Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej dtbj.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w ovh.pl.

2. Formularz kontaktowy

Dane osobowe podane podczas wysyłania formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej biuro@dtbj.pl w ovh.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na wysłaną wiadomość. Osoby trzecie nie mają do danych dostępu.

3. Administrator danych

Podanie danych osobowych do obsługi zapytania jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@dtbj.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A., ul. Chmielna 21/22B, 00-021 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców za nr KRS 111041 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 5252197890

4. Powierzenie danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) OVH.PL – Spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu, ul. ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000220286nr, posiadająca numer NIP: 899-25-20-556, REGON: 933029040, o kapitale zakładowym 50000,00 zł. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

5. Cookies

Strona wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, w celu zapewnienia prawidłowego jej działania i dostosowania jej do potrzeb użytkowników. Pliki cookies pomagają m.in. zoptymalizować stronę i treści wyświetlane użytkownikom. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach użytkowników i zainstalowanych na nim oprogramowaniach.

Opcje zapisywania oraz usuwania plików cookies można znaleźć w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.